اخبار :   

لاگین افقی


واحد صدور پروانه شهرداری ساروق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۰

مشخصات مطلب

بازدید: ۴۰۵
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۴۲
شناسه مطلب: ۱۰۱

مهندس محمد حسین مرادی باستانی

۱-      عنوان : مراحل کلی جهت صدور پروانه ساختمان
۲-      هدف : مراحل کلی جهت صدور پروانه ساختمان
۳-      دامنه عملکرد : شهرداری و متقاضی گرفتن پروانه    
۴-      مدت زمان انجام کار: حداقل بیست روز
۵-      تعاریف : -
۶-      مراحل و شرح اقدامات  :
۱-      تکمیل فرم توسط متقاضی ( شامل مشخصات مالک ، پلاک پستی، نشانی کامل و دقیق شماره پرونده ، بلوک و ملک)
۲-      صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی
۳-      اخذ نوبت بازدید و مراجعه به بایگانی جهت تائید و اطلاعات اخذ نوبت
۴-      بازدید توسط مامور فنی و ارائه گزارش
۵-      بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول شهرسازی منطقه و در صورت بلامانع بودن از نظر کاربری و گذر بندی و سایر ضوابط شهر سازی صدور دستور تهیه نقشه
در صورتی که گذر بندی پلاک دارای مشکل باشد استعلام از دفتر طرحهای تفضیلی و نقشه برداری معاونت شهرسازی
در صورتیکه کاربری پلاک دارای مشکل باشد استعلام از سازمانهای مربوطه
کاربریهای فضای سبز، پارکینگ . اداری، ورزشی استعلام از معاونت شهرسازی سازمان مسکن شهرسازی
کاربریهای آموزشی استعلام از آموزش و پرورش
کاربریهای بهداشتی، درمانی استعلام از دانشگاه علوم پزشکی
کاربریهای مسکونی با ارزش تاریخی استعلام از سازمان میراث فرهنگی
کاربریهای خدمات جهانگردی، پذیرایی استعلام از ارشاد اسلامی ، سازمان ایرانگردی
۶- صدور مجوز تهیه نقشه معماری ( توسط واحد تشکیل پرونده )
۷- ارائه نقشه معماری با رعایت ضوابط شهرسازی توسط مالک
۸- بررسی نقشه معماری توسط مسئول شهر سازی و در صورت تائید صدور دستور محاسبه
۹- محاسبه متراژ زیر بنا عوارض زیر بنا توسط قسمت محاسبات
۱۰- صدور فیشهای عوارض زیر بنا ، آتش نشانی ، نامه بیمه
۱۱- پرداخت فیش های مربوطه توسط مالک
۱۲- صدور معرفی نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشکیل پرونده) پس از دریافت فرم معرفی نامه مالک موظف می باشد فرم مذکور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ایشان باید فرم مذکور را مهر و امضاءنمایند و سپس به قسمت امور مهندسین ناظر واقع در معاونت شهر سازی برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دریافت و به منطقه ( شهرداری ) ارائه نماید.
۱۳- تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز توسط مالک از قبیل:
۱- برگ تعهد نظارت
۲- برگ تعهد محاسب +نقشه های سازه( اجرایی)
۳-فرم تعهد کارفرما ( مالک) تکمیل و گواهی امضاء شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی
۴- فیش های عوارض زیر بنا ، نوسازی سال جاری
۵-جواب نامه از اداره بیمه
۶- اصل و کپی سند مالکیت به نام مالک فعلی
۷- مجوز تهیه نقشه با مهر و امضای طراح و تائید واحد امور مهندسین ناظر معاونت شهرسازی
۸- تائید نقشه های سازه توسط واحد ایستایی معاونت شهرسازی در صورتی که ۴ سقف و یا بیشتر باشد.( نقشه های سازه توسط مسئول شهرسازی منطقه به مهر مطابقت ممهور و سپس توسط واحد ایستایی معاونت شهرسازی تائید می گردد)
۹- نامه از واحد آتش نشانی معاونت شهر سازی در صورتی که ۴سقف و یا بیشتر باشد( استعلام مربوط توسط قسمت پیش نویس پروانه واحد شهرسازی انجام می گیرد و جواب توسط مالک باید ارائه گردد.)
۱۰- ارائه فرم تعهد معماری
۱۱- ارائه فرم تعهد نظارت معماری در صورتی که ۳ سقف یا بیشتر باشد
۱۲- ارائه نقشه های تاسیسات مکانیکی و برق در صورتیکه ۴ سقف یا بیشتر باشد
۱۳- ارائه فرم تعهد نظارت تاسیسات برق
۱۴- ارائه فرم تعهد نظارت تاسیسات مکانیکی   

۱۴- تهیه پیش نویس پروانه توسط شهرداری  
۱۵-اخذ امضاء پروانه ( پیش نویس گیرنده ، محاسب، ( معاون) شهرسازی ، شهردار منطقه   )
۱۶- صدور پروانه ساختمان
۱۷- ممهور شدن پروانه توسط واحد دبیرخانه
۱۸-تهیه کپی از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالک) و ارائه به واحد صدور پروانه
۱۹- تحویل پروانه ساختمان به مالک + یکسری نقشه های تائید شده معماری و سازه

 

جدیدترین مطالب و اخبار

تبلیغات