اخبار :   

لاگین افقی


واحد اداری و مالی شهرداری ساروق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
یک‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۰

مشخصات مطلب

بازدید: ۲۰۱
تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۸
شناسه مطلب: ۸۲

اهم وظایف واحد اداری و مالی:

-بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق.

-نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.

-بررسی امکانات رفاهی، ورزشی، بیمه و بازنشستگی کارکنان.

-نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.

-تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و تراز نامه سالانه شهرداری.

-برسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

-انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها.

-نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.

-همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط.

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 

جدیدترین مطالب و اخبار

تبلیغات