اخبار :   

لاگین افقی


واحد فني و عمراني و شهرسازی
مراحل صدور پروانه ساختمانی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۰
 

آخرین بروزرسانی ( دوشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۱ )
 
واحد صدور پروانه شهرداری ساروق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۰
مهندس محمد حسین مرادی باستانی۱-      عنوان : مراحل کلی جهت صدور پروانه ساختمان ۲-      هدف : مراحل کلی جهت صدور پروانه ساختمان ۳-      دامنه عملکرد : شهرداری و متقاضی گرفتن پروانه    ۴-      مدت زمان انجام کار: حداقل بیست روز ۵-      تعاریف : - ۶-      مراحل و شرح اقدامات  : ۱-      تکمیل فرم توسط متقاضی ( شامل مشخصات مالک ، پلاک پستی، نشانی کامل و دقیق شماره پرونده ، بلوک و ملک) ۲-      صدور دستور بازدید…
 
گزارش کاری واحد فنی و شهرسازی شهرداری ساروق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۰


۱-بالغ بر۱۰۰بازدیدکارشناسی ازساختمانهای مسکونی وتجاری
۲-ارسال۳۰ پرونده به نظام مهندسی جهت صدورنقشه وتهیه کروکی ۸۰ نقشه مربوط به نظام مهندسی وبنیاد مسکن
۳-صدور۲۰ جوازساختمانی به مساحت کل زیربنا ساختمانی ۳۰۰۰ مترمربع
۴-بلوارکشی بلوارخلیج فارس به طول تقریبی۷۰۰مترطول (۱۴۰۰مترجدول تک)

ادامه مطلب...
 
واحد امور عمرانی و شهرسازی شهرداری ساروق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
چهارشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۰
مهندس محمد حسین مرادی باستانی شرح وظایف واحد امور عمرانی و شهرسازی :-    نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرح های عمرانی خاص و زیر بنایی-    مراقبت در تشکل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایرکمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور-    نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات…

آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۳ )
 


جدیدترین مطالب و اخبار

تبلیغات