اخبار :   

لاگین افقی


پروژه هاي شهرداري
مطالعات سند ۵ ساله شهرداری ساروق مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط روابط عمومی - جواد نجمی   
یک‌شنبه، ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۱

سند ۵ ساله شهرداری ساروق

شرح خدمات و چارچوب 

تدوین سند چشم­انداز و برنامه پنج‌ساله عمرانی شهرداری­ها

v    تهیه نظام‌نامه، آیین‌نامه‌ها و تشکیل کمیته‌ها

v    بررسی اسناد بالادستی برنامه ۵ ساله شهرداری

·   تعیین جایگاه برنامه‌ی استراتژیک در ارتباط با سایر برنامه‌های فرادست و محلی مرتبط با شهر

·   تحلیل و بررسی برنامه‌های شهر در طول برنامه‌ی پنجم توسعه‌ و چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور با توجه‌ ویژه به بند ۱۷۳ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه

·   تحلیل و بررسی سند توسعه‌ی استان

·   تحلیل و بررسی مصوبات طرح‌های جامع و تفصیلی در زمینه‌ی اهداف نهایی راهبردها و سیاست‌ها

v    بررسی و تحلیل وضع موجود مدیریت شهری

  ·   شناخت عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) موثر بر مدیریت شهری مانند بررسی امور مالی و غیره

·   شناخت عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) موثر بر مدیریت شهری شامل سایر سازمان‌ها، افراد ذ‌ینفع و...

 ·   ارزیابی تحلیل وضع موجود مدیریت شهری (با استفاده از تکنیک SWOT).

 ·   شناسایی مسایل و مشکلات کلیدی و استراتژیک شهرداری (Strategic Issue)

v    بررسی و تحلیل وضع موجود شهر

 · شناخت عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) موثر بر توسعه‌ی شهر

 · شناخت عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدید‌ها) موثر بر توسعه‌ی شهر

 ·   ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر (SWOT)

 · شناسایی مسایل و مشکلات کلیدی و استراتژیک شهر

v    تدوین چشم‌انداز شهر

·   با توجه به طرح‌های فرادست، دیدگاه‌های مردم و صاحب‌نظران امور شهری، و شهرداری و شورای شهر

v    تدوین اهداف کیفی استراتژیک شهرداری

·   تهیه فهرست نقاط ضعف و قوت شهر با استفاده از نظر سنجی

·   تهیه فهرست فرصت‌ها و تهدید‌ها پیرامون شهر با استفاده از نظر سنجی

·   تدوین اهداف کیفی با استفاده از تحلیل SWOT

v    ارزیابی و انتخاب استراتژی‌ها با بهره‌گیری از ماتریس مقایسات زوجی

v    تعیین و اولویت‌بندی اهداف کمی استراتژیک شهرداری

بر اساس مراحل و معیارهای زیر:

مراحل :

·   تهیه فهرست اهداف نهایی

·   اولویت‌بندی اهداف

·   مشخص نمودن اهمیت اهداف با تعیین دوره‌ی کوتاه‌مدت

معیارها :

·   مطالعه‌شده بودن

·   ظرفیت‌پذیری

·   محاسبه‌شده بودن

·   مدت معین داشتن

·   واقع‌گرا بودن

·   هماهنگی با سایر اهداف

با در نظر گرفتن زمان، هزینه، مجری، شاخص ارزیابی پیشرفت و سایر منابع مورد نیاز

 v    تحلیل تفصیلی هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری:

·   بررسی تفصیلی هزینه‌های شهرداری

§      پیش­بینی هزینه‌های شهرداری با توجه به داده‌های تفریغ بودجه

§      بررسی تفصیلی هزینه­های جاری

§      بررسی تفصیلی هزینه­های عمرانی

o        برنامه­ریزی توسعه شهری

o        هدایت و دفع آب­های داخل شهری

o        حمل و نقل و بهبود عبور مرور شهری

o        ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها

o        بهبود محیط شهری

o        برنامه ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی

o        برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری

o        ایجاد تاسیسات درآمدزا

o        برنامه هزینه­های پیش­بینی نشده و دیون عمرانی

§      مقایسه و تحلیل هزینه‌های جاری و عمرانی

§      مقایسه و تحلیل پروژه­های ۹گانه عمرانی

§      مقایسه و تحلیل هزینه­های عمومی و موجودی آخر سال

·   بررسی تفصیلی درآمدهای شهرداری

§      پیش­بینی درآمدهای شهرداری با توجه به داده‌های تفریغ بودجه

§      بررسی تفصیلی اقلام درآمدی شهرداری

o        درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

o        درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

o        بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

o        درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

o        کمک اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی

o        اعانات و هدایا و دارایی­ها

o        سایر منابع تامین اعتبار

·   بررسی میزان پایداری درآمد‌های هفت‌گانه شهرداری

 ·   بررسی و مقایسه درآمدهای هفت‌گانه شهرداری

 v    تدوین برنامه تفصیلی پروژه‌ها و برنامه‌های عملیاتی شهرداری در ۵ سال آینده (Operational Plan).

 ·   تعیین و بررسی پروژه‌های عمرانی در جهت دستیابی به اهداف کلان تعیین شده

 ·   برآورد هزینه پروژه‌های عمرانی

·   الویت­بندی پروژه­های عمرانی

·   تعیین مسئولیت اجرای پروژه‌های عمرانی

·   تخصیص بهینه درصد سرمایه­گذاری در هر پروژه با استفاده از بهینه‌سازی تابع هدف


آخرین بروزرسانی ( چهارشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۸ )
 


جدیدترین مطالب و اخبار

تبلیغات